TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC

AN NINH CÔNG NGHỆ CAO

Nghiên cứu phát triển, hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ

Công nghệ radio

Công nghệ radio

Các dòng sản phẩm trinh sát, định hướng, định vị và phân tích sóng vô tuyến trong dải tần từ 10 KHz đến 40 GHz, tương ứng với các tín hiệu HF, VUHF, sóng GSM, WIFI và tín hiệu vệ tinh.

Chi tiết
Công nghệ Bigdata và an ninh mạng

Công nghệ Bigdata và an ninh mạng

Cung cấp giải pháp tích hợp thông tin từ các nguồn dữ liệu khác nhau như AIS, ADS-B, GSM, RF, Vệ tinh, RADAR để từ đó đồng bộ dữ liệu, phân tích, xử lý tập trung dựa trên công nghệ Big Data.

Chi tiết

Đối tác