Hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu đa nguồn

Tích hợp dữ liệu từ tất cả các nguồn thông tin khác nhau

Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu đầu vào: luồng dữ liệu trực tiếp, các file…

Xử lý lượng dữ liệu khổng lồ

Bộ công cụ phân tích dữ liệu cơ bản và chuyên sâu: phân tích nội dung, vị trí, mối quan hệ…

Hệ thống quản lý vị trí

Người dùng có thể quan sát vị trí, lộ trình hiện tại cũng như lịch sử trực tuyến trên một trình duyệt web.

Người dùng có thể thiết lập các cảnh báo thông qua SMS hoặc email khi thiết bị ra/vào một khu vực nhất định

Truy cập vận hành từ xa bằng điện thoại di động

Thiết bị thu và phân tích lưu lượng Internet

Được phát triển ở mức độ chiến thuật

Ghi và phân tích toàn bộ lưu lượng IP của các dịch vụ khác nhau: Email, Chat, Website, VoIP, chuyển file…

Không ảnh hưởng đến băng thông và đường truyền mạng

Có thể điều khiển hoạt động từ xa