NACENOPTO Group

Nacenopto Group là một nhóm các công ty bao gồm Nacenopto Co., Ltd. và NACENOPTO Technologiestransfer & Handels GmbH đã cung cấp cho thị trường trong nước và các khu vực lân cận những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tân tiến nhất trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và dân sự. Trong suốt quá trình hoạt động, Nacenopto Group luôn nỗ lực với mục tiêu cao nhất là mang lại sự hài lòng cho khách hàng thông qua những dịch vụ, sản phẩm và giải pháp công nghệ tối ưu nhất.

Với mạng lưới hoạt động trên toàn cầu được xây dựng trong nhiều năm phát triển, Nacenopto Group luôn nỗ lực để sát cánh cùng khách hàng. Hiện nay, với đối tác là nhiều tập đoàn, công ty lớn trên thế giới như Saab Medav Technologies GmbH, Rheinmetall Defence Electronics, IBH-Impex Elektronik GmbH, Vertex USA… Nacenopto Group có thể cùng sử dụng nguồn lực tại Việt Nam kết hợp với các nguồn lực khác trên toàn cầu để cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ cho khách hàng một cách hiệu quả nhất.