Đổi tên Công ty NACENOPTO Technologiestransfer & Handels GmbH thành Nacentech GmbH trong thời gian tới

Chúng tôi xin thông báo Công ty Nacenopto Technologiestransfer & Handels GmbH đang làm thủ tục chuyển đổi tên công ty tại tòa án Berlin, tên mới sẽ là Nacentech GmbH.

Địa chỉ, số điện thoại và tổ chức của công ty không thay đổi. Địa chỉ Email mới của công ty sẽ là info@nacentech.de.

Công ty Nacentech GmbH sẽ hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

  • Kinh doanh và tích hợp các hệ thống chuyên dụng trong lĩnh vực vô tuyến, công nghệ thông tin cho các cơ quan chức năng, doanh nghiệp trong nước và quốc tế
  • Kinh doanh trang thiết bị, điện tử và linh kiện
  • Tư vấn, triển khai dự án, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật
  • Đại lý du lịch và vé máy bay

Liên hệ:

  • Địa chỉ: Seefelder Str. 48, 13053 Berlin, Germany
  • ĐT: +49 – 30 – 9827056 / 9823257
  • Fax: +49 – 30 – 9823277
  • Email: info@nacentech.com