IIT Corp.

Công ty tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ IBH – IBH Innovation & Technology Transfer Corpration (tên viết tắt là IIT Corp.) là công ty liên doanh giữa Công ty TNHH Công nghệ Quang Điện tử/Việt Nam và Công ty IBH Impex Elektronik GmbH.

Công ty IIT có nhiệm vụ đảm bảo về mặt kỹ thuật cho các dự án tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á do công ty TNHH Công nghệ Quang điện tử thực hiện.

Công ty IIT có đầy đủ lực lượng kỹ sư được đào tạo chính hãng tại trong, ngoài nước cũng như các loại máy móc thiết bị hiện đại để sẵn sàng thực hiện các công việc được phân công.

Liên hệ:

  • Địa chỉ:            103 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại:     +84 24 38213677
  • Fax:                 +84 24 38213688
  • Email:              info@iit-vn.com