NACENOPTO GmbH

 

Công ty NACENOPTO Technologiestransfer & Handels/CHLB Đức (NACENOPTO Technologiestransfer & Handels GmbH/Germany) được thành lập vào năm 1997 tại CHLB Đức, có trụ sở tại Số 48, Phố Seefelder,13053 Berlin, CHLB Đức và hoạt động theo Luật CHLB Đức và Châu Âu.

NACENOPTO GmbH hơn 20 năm qua là cây cầu kết nối các Hãng sản xuất hàng đầu thế giới của CHLB Đức, Tây Âu, Mỹ với các Khách hàng là các Cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp của Việt Nam và Đông Nam Á.